Lejebestemmelser

Lejebestemmelser for Studio R
Opdateret 14. juni, 2021

 1. Ved booking eller reservation af lokaler anerkender lejer at bestemmelserne og vilkårene i nærværende aftale er gældende.
 2. Denne aftale gælder ved leje af lokalerne “Maskinsalen”, “Refugiet” eller “Stuen” som er en del af Transformerstationen og udlejes på tidsbegrænsede lejevilkår af Studio-R.
 3. Lejebeløbet indbetales på bookingtidspunktet. Først når Studio R registrerer indbetalingen er bookingen gennemført og dagen(e) reserveret.
 4. Annullering af en reservation skal ske senest 30 dage før bookingdatoen. Annuleres reservationen herefter opkræves det fulde lejebeløb. Ved annullering tidligere end 30 dage forud for bookingdatoen refunderes lejebeløbet minus 25%.
 5. Check-in kan ske alle dage fra kl. 09.00.
  Check-out er senest kl. 05.00 på dagen efter lejeperiodens sidste dag.
 6. Lejer forpligter sig til at behandle lokaler og inventar forsvarligt og er erstatningspligtig for skader som lejer forvolder under lejeperioden. Lejer skal altid gøre opmærksom på, hvis noget bliver ødelagt under lejeperioden. Udgifter til eventuelle skader, reparationer eller generhvervelse faktureres til lejer efter endt lejeperiode.
 7. Rygning er ikke tilladt indendørs. Hvis der ryges i lokalerne opkræves et gebyr på kr. 5.000,-
 8. Alle døre og vinduer til lokalet skal være lukket, når der spilles musik.
 9. Rengøring er i udgangspunktet ikke omfattet af lejeprisen. Lejer er forpligtet til at aflevere det/de lejede lokaler tilbage i samme stand som ved starten af lejeperioden. Hvis oprydning eller rengøring er mangelfuld vil lejer blive opkrævet ekstra betaling på kr. 375 pr. time, som det kræver at rydde op og gøre rent. I forbindelse med produktionsøvere, er det typisk kun nødvendigt at bestille slutrengøring, hvis lejeperioden har en varighed af en uge eller mere.
  Slutrengøring betales på forhånd ifbm. bookingen. Prisen for slutrengøring varierer fra lokale til lokale og er oplyst på Studio R’s hjemmeside.
  Selvom slutrengøring bestilles, skal lejer stadigvæk sørge for at rydde op, så rengøringen kan foregå uhindret.
 10. Lejer er pligtig til selv at forsikre eget udstyr som medbringes i Studio R’s lokaler. Hverken Studio R eller Kulturbyen kan drages til ansvar for skader på eller tyveri af lejers udstyr.
 11. Nøgler og adgangskoder udleveres efter aftale med den bookingansvarlige kontaktperson hos Kulturbyen.
  Lejer skal sikre, at alle døre og vinduer er lukkede og forsvarligt aflåst ved lejeperiodens afslutning og på tidspunkter hvor lejer ikke opholder sig i bygningen. Såfremt lejer mister de udleverede nøgler vil alle låse til pågældende nøgler blive udskiftet på lejers regning.


  Ved akut behov for teknisk assistance i lejeperioden, kontakt Rasmus Tanstrup på telefon 2534 9131.